ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΟΥ ΦΡΟΫΔΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ

Ακαδημία Κλινικών ΣΠουδών της Αθήνας

Λακανικός Προσανατολισμός

 

Zucchi - Ψυχή και Έρωτας

Zucchi - Η Ψυχή και ο Έρωτας, Galleria Borghese, Roma

Περίοδος διδασκαλίας 2016-2017

Το μεταβιβαστικό ασυνείδητο